Archive for the category "Gatufoto"

Höstbild 2

Höst.

Söndagspromenad.

Höst.

Triumph

Paus

Förra årets ros.