Archive for the category "Växter"

Söndags stilleben.

Höstbild 2

Höst.

Söndagspromenad.

Höst.

Som en spegel.

High key.