Archive for the category "Växter"

Sommarpromenad längs Väddö kanal.

Söndagspromenad i Roslagen.

Liljekonvalj.

Botaniska trädgården Uppsala

Söndagsstilleben.

Rosen.

Söndags stilleben.