Archive for the tag "Elmsta"

Sommarpromenad längs Väddö kanal.