Archive for the tag "Linköpings motorstadium"

Triumph

52 Års Racet Linköping

50 Årsracet Linköping

Gammal kämpe.