Archive for the tag "Väddö"

Röda vinbär

Sommarpromenad längs Väddö kanal.

Länkar i svartvitt.

Söndagspromenad i Roslagen.